Všeobecné obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

Některé sekce těchto stránek vyžadují pro své použití zadání osobních údajů. Zadáním a odesláním těchto údajů klient jako subjekt osobních údajů ("subjekt") uděluje dobrovolně obchodní společnosti SOLUCION s.r.o. se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 058 83 792, společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 98396, jako správci ("správce") ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů pomocí manuálních a automatizovaných prostředků ve vlastním informačním systému správce v rozsahu údajů uvedených ve formuláři za účelem zasílání nabídek služeb správce.

Souhlas se uděluje na dobu trvání účelu, pro který byl tento souhlas udělen, nejméně však na dobu 10 let od udělení tohoto souhlasu, a v případě uzavření správcem zprostředkovaného smluvního nebo jiného smluvního vztahu mezi mnou a finanční institucí po celou dobu trvání takového vztahu. Souhlas platí do jeho odvolání subjektem. Subjekt může souhlas kdykoli odvolat zasláním odvolání na e-mailovou adresu správce info@solucion.cz popř. písemně prostřednictvím doporučeného dopisu, zaslaného na sídlo správce, jemuž je odvolání souhlasu určeno. Subjekt může dále požádat správce o informaci o zpracování osobních údajů o jeho osobě nebo o jejich opravu, v případě podezření na zpracovávání osobních údajů správcem v rozporu s ochranou soukromého života subjektu nebo se zákonem může požádat správce o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu a může se s takovým podnětem obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení k závaznosti informací

Není-li výslovně uvedeno jinak, modelové příklady, kalkulace a výpočty ve všech kalkulačkách na tomto webu jsou orientační a nejsou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv jiným právním jednáním SOLUCION s.r.o., a to bez ohledu na jeho obsah či označení; pokud kterákoliv část tohoto webu vykazuje obsahové náležitosti některého z uvedených nebo jakéhokoliv jiného právního jednání SOLUCION s.r.o., je výhradně právně nezávazným informativním sdělením, i pokud tak není zvlášť označena.

Zásady používání souborů cookies

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.


Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2017

2,5 minuty

Hypoteční úvěr se klasicky spojuje primárně s koupí nemovitosti nebo pozemku. Koupě je pouze špičkou ledovce toho, co opravdu hypotečním úvěrem financovat lze. Sleduje se hlavně účelovost vynaložených prostředků. Pojďme se tedy seznámit s možnostmi.

Co tedy lze financovat?

Banka dokáže financovat více záměrů jedním úvěrem, přičemž se daný úvěr skládá z hlavního a vedlejšího účelu. Financovat lze tedy koupi, výstavbu, rekonstrukci, vypořádání podílu spojené s bydlením, konsolidace stávajících úvěrů vynaložené na bydlení (úvěrů ze stavebních spoření, spotřebitelský úvěr na nákup pozemku, bezúročná půjčka od rodiny určená na bydlení a v neposlední řadě refinancování stávajícího úvěru. Pro banku je tedy zcela běžně řešitelný případ, kdy chceme koupit například rodinný dům, zároveň si chceme půjčit na následnou rekonstrukci a do toho konsolidujeme úvěr ze stavebního spoření.

Dále lze z hypotečního úvěru financovat vše, co je pevně spjato s nemovitostí. Pokud přejdeme do interiéru, bavíme se například o kuchyni, vestavěném nábytku, trezoru atd. V případě dostatečné zástavy, která se určuje tzv. LTV (loan to value), tedy podílu výše úvěru k zástavě, lze využít tzv. doplňkovou část. Tato část je neúčelová. Můžeme z prostředků nakoupit samostatně stojící nábytek, vybavení do bytu, elektroniku atd. Podmínky této části jsou stejné jako pro účelovou část hypotečního úvěru. Ovšem tuto možnost neposkytují všechny banky, liší se i limity. Mnozí klienti se rozhodli tyto prostředky použít do podnikání, za tu cenu, neberte to.

Co když jsem nenašel svůj záměr mezi účely?

Pokud náš záměr nesplní účelové kritérium na bydlení, netřeba zoufat. Stále tu je tzv. americká hypotéka, která je celá neúčelová a stejně jako hypoteční úvěr je krytý zástavním právem k vhodné nemovitosti. Pokud ke standardní sazbě k účelovému hypotečnímu úvěru přičteme 2 %, dostaneme se orientačně na úrokovou sazbu americké hypotéky. V mnohých případech je právě americká hypotéka zajímavou volbou v porovnání se spotřebitelským úvěrem.

Rádi pomůžeme i s vaším bydlením! Volejte +420 773 150 399 nebo Napište zprávu