Všeobecné obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

Některé sekce těchto stránek vyžadují pro své použití zadání osobních údajů. Zadáním a odesláním těchto údajů klient jako subjekt osobních údajů ("subjekt") uděluje dobrovolně obchodní společnosti SOLUCION s.r.o. se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 058 83 792, společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 98396, jako správci ("správce") ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů pomocí manuálních a automatizovaných prostředků ve vlastním informačním systému správce v rozsahu údajů uvedených ve formuláři za účelem zasílání nabídek služeb správce.

Souhlas se uděluje na dobu trvání účelu, pro který byl tento souhlas udělen, nejméně však na dobu 10 let od udělení tohoto souhlasu, a v případě uzavření správcem zprostředkovaného smluvního nebo jiného smluvního vztahu mezi mnou a finanční institucí po celou dobu trvání takového vztahu. Souhlas platí do jeho odvolání subjektem. Subjekt může souhlas kdykoli odvolat zasláním odvolání na e-mailovou adresu správce info@solucion.cz popř. písemně prostřednictvím doporučeného dopisu, zaslaného na sídlo správce, jemuž je odvolání souhlasu určeno. Subjekt může dále požádat správce o informaci o zpracování osobních údajů o jeho osobě nebo o jejich opravu, v případě podezření na zpracovávání osobních údajů správcem v rozporu s ochranou soukromého života subjektu nebo se zákonem může požádat správce o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu a může se s takovým podnětem obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení k závaznosti informací

Není-li výslovně uvedeno jinak, modelové příklady, kalkulace a výpočty ve všech kalkulačkách na tomto webu jsou orientační a nejsou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv jiným právním jednáním SOLUCION s.r.o., a to bez ohledu na jeho obsah či označení; pokud kterákoliv část tohoto webu vykazuje obsahové náležitosti některého z uvedených nebo jakéhokoliv jiného právního jednání SOLUCION s.r.o., je výhradně právně nezávazným informativním sdělením, i pokud tak není zvlášť označena.

Zásady používání souborů cookies

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.


Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2017

3 minuty

Jak je to tedy s daní z nabytí nemovitosti?

Situace na trhu s realitami představuje souboj s armádou poptávajících mezi hrstkou nabízených nemovitostí. Poslední dobou přichází taktéž v úvahu zařadit do svého vyhledávání i možnost využití developerských projektů. Pojďme se seznámit s benefity, které tato úvaha může přinést.

V první řadě je zde možnost úspory na dani z nabytí nemovité věci. Jak jste jistě zaznamenali z médií, tak od 1. listopadu roku 2016 platí tuto daň kupující, v zákoně se dočteme, že při nákupu nemovitosti se zavazujeme státu odvést 4% z kupní ceny. Problémem může být skutečnost, že tuto částku nelze hradit přímo z hypotečního úvěru (zatím pouze pomocí tzv. doplňkové části, banky na tuto skutečnost již postupně reagují a do budoucna se očekává možnost jejího financování přímo z hypotečního úvěru za předpokladu dostatečné zástavy). Tato daň se ovšem nevztahuje na prvně obývané nemovitosti, tedy první možnost pro ušetření.

 

Čekáním k úspoře!

Dalším prostorem k úspoře můžeme nalézt ve faktu, že si nyní kupuji nemovitost, která bude dostavěna v horizontu několika pololetí. Samozřejmě máme k dispozici celou projektovou dokumentaci a přesně víme, jakým směrem se bude stavba ubírat. Běžně mají developerské společnosti u svých projektů jeden ukázkový byt či dům, aby si potencionální klient mohl prohlédnout a zvážit, zda tento typ rozvržení souhlasí s jeho nároky. Za čekání se člověk dočká dalšího možného ušetření, je potřeba být na pozoru, zda jedná s korektní developerskou společností.

 

 

Rádi pomůžeme i s vaším bydlením! Volejte +420 773 150 399 nebo Napište zprávu