Všeobecné obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

Některé sekce těchto stránek vyžadují pro své použití zadání osobních údajů. Zadáním a odesláním těchto údajů klient jako subjekt osobních údajů ("subjekt") uděluje dobrovolně obchodní společnosti SOLUCION s.r.o. se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 058 83 792, společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 98396, jako správci ("správce") ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů pomocí manuálních a automatizovaných prostředků ve vlastním informačním systému správce v rozsahu údajů uvedených ve formuláři za účelem zasílání nabídek služeb správce.

Souhlas se uděluje na dobu trvání účelu, pro který byl tento souhlas udělen, nejméně však na dobu 10 let od udělení tohoto souhlasu, a v případě uzavření správcem zprostředkovaného smluvního nebo jiného smluvního vztahu mezi mnou a finanční institucí po celou dobu trvání takového vztahu. Souhlas platí do jeho odvolání subjektem. Subjekt může souhlas kdykoli odvolat zasláním odvolání na e-mailovou adresu správce info@solucion.cz popř. písemně prostřednictvím doporučeného dopisu, zaslaného na sídlo správce, jemuž je odvolání souhlasu určeno. Subjekt může dále požádat správce o informaci o zpracování osobních údajů o jeho osobě nebo o jejich opravu, v případě podezření na zpracovávání osobních údajů správcem v rozporu s ochranou soukromého života subjektu nebo se zákonem může požádat správce o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu a může se s takovým podnětem obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení k závaznosti informací

Není-li výslovně uvedeno jinak, modelové příklady, kalkulace a výpočty ve všech kalkulačkách na tomto webu jsou orientační a nejsou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv jiným právním jednáním SOLUCION s.r.o., a to bez ohledu na jeho obsah či označení; pokud kterákoliv část tohoto webu vykazuje obsahové náležitosti některého z uvedených nebo jakéhokoliv jiného právního jednání SOLUCION s.r.o., je výhradně právně nezávazným informativním sdělením, i pokud tak není zvlášť označena.

Zásady používání souborů cookies

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.


Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2017

3 minuty

Při hledání bydlení máme dva možné způsoby. Využít služeb realitní společnosti, nebo vyhledávat nemovitosti, které realitka doposud „neobsadila“. Každá z možností skrývá svá pozitiva a negativa. Nyní si pojďme představit, na co si dát pozor, pokud tedy najdeme nemovitost ve správě realitní společnosti a zkontaktujeme se s daným makléřem, který předmět našeho zájmu spravuje.

Našel jsem nemovitost, co teď?

 Po zkontaktování se zpravidla domluví prohlídka. Již po krátkém okamžiku si člověk dokáže udělat obrázek, s jakou realitní společností jedná. Realitní makléř nemá za úlohu při prohlídce slušně pozdravit a následně otevírat dveře. Jeho práce je založena na informování potencionálního klienta o stavu nemovitosti, vadách, použitých materiálech, dostupnosti, parkování atd. Pokud jste dostaly na předcházející body odpověď máte na půl vyhráno, dostáváte profesionální přístup.

Tu nemovitost chci!

Absolvujete prohlídku a předpokládejme, že se daná nemovitost potkala s vaším zájmem a uvažujete o koupi. K rezervaci dané nemovitosti slouží tzv. rezervační smlouva. To znamená, že jste první na seznamu kupců. Z každého práva plynou i povinnosti. Toto právo samozřejmě není nabízeno jen tak. Rezervační smlouva je doprovázena rezervačním poplatkem, který se pohybuje v řádu desetitisíců až statisíců (podle hodnoty nemovitosti) a budoucí kupec se zavazuje tuto částku uhradit. Po koupi nemovitosti se odečítá od kupní ceny. V rezervačním poplatku najdeme zahrnutou provizi realitní kanceláři. Tento poplatek není zpravidla vratný. Ano, čtete správně. Pokud si později kup rozmyslíte a nemáte možnost vrácení rezervační poplatku, tak o tyto peníze nenávratně přicházíte.

Mám na to vlastně?

Důvodem tohoto konce může být ukvapené rozhodnutí ovlivněné emocemi nebo zamítnutí financování ze strany bank. Než se podepíšete na rezervační smlouvu, zjistěte si, kde a za jakých podmínek vám půjčí. Ušetříte si tímto krokem spoustu starostí a peněz. Taktéž si celou rezervační smlouvu celou pročtěte. Každá realitní společnost si může stanovit vlastní koncept a zahrnuje tam různá práva a povinnosti. Jedním z nich je již zmíněný rezervační poplatek.

Další překvapení na vás může vyskočit, pokud si nevšimnete v dané smlouvě, že jste povinen využít služeb hypotečního specialisty dané realitní kanceláře. V případě nesplnění, jste povinni uhradit sankci. Daný hypoteční specialista vám opravdu může zajistit ty nejlepší podmínky na trhu, každopádně jste odkázání pouze na jeho schopnosti. Pokud najdete v jiné bankovní instituci lepší podmínku a zároveň nechcete platit sankci za nevyužití služeb daného hypotečního specialisty, máte prostě smůlu.

Rada na závěr

Hledání bydlení doprovázejí emoce. Každý si představuje rozložení nábytku, kde bude mít pracovnu. Vidí děti, jak si hrají se psem na zahradě vedle bazénu. Držte své emoce na uzdě a vše pečlivě zvažte s chladnou hlavou a rozumem.

Rádi pomůžeme i s vaším bydlením! Volejte +420 773 150 399 nebo Napište zprávu