Všeobecné obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

Některé sekce těchto stránek vyžadují pro své použití zadání osobních údajů. Zadáním a odesláním těchto údajů klient jako subjekt osobních údajů ("subjekt") uděluje dobrovolně obchodní společnosti SOLUCION s.r.o. se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 058 83 792, společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 98396, jako správci ("správce") ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů pomocí manuálních a automatizovaných prostředků ve vlastním informačním systému správce v rozsahu údajů uvedených ve formuláři za účelem zasílání nabídek služeb správce.

Souhlas se uděluje na dobu trvání účelu, pro který byl tento souhlas udělen, nejméně však na dobu 10 let od udělení tohoto souhlasu, a v případě uzavření správcem zprostředkovaného smluvního nebo jiného smluvního vztahu mezi mnou a finanční institucí po celou dobu trvání takového vztahu. Souhlas platí do jeho odvolání subjektem. Subjekt může souhlas kdykoli odvolat zasláním odvolání na e-mailovou adresu správce info@solucion.cz popř. písemně prostřednictvím doporučeného dopisu, zaslaného na sídlo správce, jemuž je odvolání souhlasu určeno. Subjekt může dále požádat správce o informaci o zpracování osobních údajů o jeho osobě nebo o jejich opravu, v případě podezření na zpracovávání osobních údajů správcem v rozporu s ochranou soukromého života subjektu nebo se zákonem může požádat správce o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu a může se s takovým podnětem obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení k závaznosti informací

Není-li výslovně uvedeno jinak, modelové příklady, kalkulace a výpočty ve všech kalkulačkách na tomto webu jsou orientační a nejsou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv jiným právním jednáním SOLUCION s.r.o., a to bez ohledu na jeho obsah či označení; pokud kterákoliv část tohoto webu vykazuje obsahové náležitosti některého z uvedených nebo jakéhokoliv jiného právního jednání SOLUCION s.r.o., je výhradně právně nezávazným informativním sdělením, i pokud tak není zvlášť označena.

Zásady používání souborů cookies

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.


Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2017

2 minuty

Prvotní úvaha při řešení financování svého záměru ohledně výhodnosti podmínek většinou připadne na banku, kde se momentálně nachází běžný účet. Přeci jenom, určitá loajalita by měla být zvýhodněna na úrokové sazbě a zjednodušeném prokázání příjmů. Toto tvrzení rozhodně vždy neplatí! Doba, kdy si banka hýčkala každého dlouholetého klienta a případný přechod do jiné banky byl pro tu novou riskantní z hlediska neznámosti daného člověka, je dávno definitivně pryč.

V jiné bance mě neznají!

Samozřejmě je pravdou, že pokud u dané banky požadujete zafinancovat nemovitost, založení běžného účtu nikoho nemine, pokud nechce být bitý na výši úrokové sazby. Každopádně se stanovují minimální kritéria používání. Tudíž není nutné, aby se ten stávající zrušil a přestal využívat. Pokud se šikovně zřídí trvalé příkazy, nový účet funguje samostatným životem. Nenechte se tedy limitovat a opravdu se otevřete všem možnostem, které na trhu jsou. I když vás v bance neznají, pro kontrolu vaší minulé a současné platební morálky slouží bankovní a nebankovní registry, které prozradí vše potřebné.

Každá banka umí to samé ne?

To, že určitou instituci nazýváme bankou, neznamená, že každá umí to samé, akorát se mění výše úrokové sazby, potažmo RPSN (roční procentní sazbě nákladů). Záměr financování se vyhodnocuje na základě interní bankovní metodiky. Úvaha, že v jedné bance s daným návrhem neuspějete a hned v té druhé ano je zcela správná! Stejný dvojí metr může platit pro odhad nemovitosti, posouzení zdroje a výši příjmů, množství dokumentace, které je potřeba předložit k potvrzení určité skutečnosti atd.

Nemám čas obcházet všechny banky!

Co pro získání znalosti podmínek a vybrání té nejlepší varianty mohu udělat? První možností se jeví ve vzetí dvoutýdenní dovolené a intenzivního studování metodik desítek bank a obcházení jejich poboček pro získání konkrétních nabídek. Druhou a tou pohodlnější cestou je spojit se s odborníkem, který toto celé udělá za vás a vy se můžete věnovat tomu, co máte rádi.

Rádi pomůžeme i s vaším bydlením! Volejte +420 773 150 399 nebo Napište zprávu