Všeobecné obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

Některé sekce těchto stránek vyžadují pro své použití zadání osobních údajů. Zadáním a odesláním těchto údajů klient jako subjekt osobních údajů ("subjekt") uděluje dobrovolně obchodní společnosti SOLUCION s.r.o. se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 058 83 792, společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 98396, jako správci ("správce") ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů pomocí manuálních a automatizovaných prostředků ve vlastním informačním systému správce v rozsahu údajů uvedených ve formuláři za účelem zasílání nabídek služeb správce.

Souhlas se uděluje na dobu trvání účelu, pro který byl tento souhlas udělen, nejméně však na dobu 10 let od udělení tohoto souhlasu, a v případě uzavření správcem zprostředkovaného smluvního nebo jiného smluvního vztahu mezi mnou a finanční institucí po celou dobu trvání takového vztahu. Souhlas platí do jeho odvolání subjektem. Subjekt může souhlas kdykoli odvolat zasláním odvolání na e-mailovou adresu správce info@solucion.cz popř. písemně prostřednictvím doporučeného dopisu, zaslaného na sídlo správce, jemuž je odvolání souhlasu určeno. Subjekt může dále požádat správce o informaci o zpracování osobních údajů o jeho osobě nebo o jejich opravu, v případě podezření na zpracovávání osobních údajů správcem v rozporu s ochranou soukromého života subjektu nebo se zákonem může požádat správce o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu a může se s takovým podnětem obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení k závaznosti informací

Není-li výslovně uvedeno jinak, modelové příklady, kalkulace a výpočty ve všech kalkulačkách na tomto webu jsou orientační a nejsou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv jiným právním jednáním SOLUCION s.r.o., a to bez ohledu na jeho obsah či označení; pokud kterákoliv část tohoto webu vykazuje obsahové náležitosti některého z uvedených nebo jakéhokoliv jiného právního jednání SOLUCION s.r.o., je výhradně právně nezávazným informativním sdělením, i pokud tak není zvlášť označena.

Zásady používání souborů cookies

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.


Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2017

2 minuty

Hypoteční úvěr může být považován za významný a závazný krok v životě. Zavazujeme se bance platit několik desítek let měsíční splátku. Proto není od věci, tento životní krok řádně zvážit a zvolit ideální strategii, která udrží klid v hlavě a předejde zbytečným problémům. Jedním ze základních prvků při zvolení strategie je typ úrokové sazby. Rozhodování tkví mezi vybráním fixní nebo pohyblivou (tzv. float) úrokovou sazbou.

Kdy zvolit pohyblivou úrokovou sazbu?

Nejdříve si popíšeme pohyblivou úrokovou sazbu, která se využívá podstatně méně. Výše úrokové sazby se neustále mění, každý měsíc tedy splátka činí jinou výši. Pohyblivá sazba se skládá z pražské mezibankovní úrokové sazby (PRIBOR) a marže banky. Pokud se tedy zdroje, které poskytuje Česká národní banka běžným komerčním bankám zvýší, zvýší se i velikost splátky. Tento typ úrokové sazby se vyplatí zvolit, pokud úrokové sazby jsou vysoko a čeká se jejich budoucí pokles. V dnešní době a vzhledem k budoucím prognózám se o této sazbě nevyplatí šáhnout a preferuji se právě fixace.

Kdy zvolit fixaci úrokové sazby?

Pokud se očekává budoucí zvýšení ceny zdrojů, volí se fixace úrokové sazby. Znamená to, že se člověk s bankou dohodne na předem známých podmínkách, které budou platit po dobu fixace. Během této doby se platí konstantní pravidelná (anuitní) splátka. Jakmile se blíží konec fixace, otevírá se znovu jednání o podmínkách, za kterých se může pokračovat. Stávající klient se může dohodnout, pokud nebude spokojen s daným návrhem, může hypoteční úvěr řešit u jiné banky. Mezi nejvíce volené doby fixace patří tři, pět a deset let. Zpravidla platí, že čím delší fixaci požadujeme, tím více si ze začátku předplácíme za poskytnutou jistotu. Rozhodujícím faktorem je postoj k riziku.

Rádi pomůžeme i s vaším bydlením! Volejte +420 773 150 399 nebo Napište zprávu