Všeobecné obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

Některé sekce těchto stránek vyžadují pro své použití zadání osobních údajů. Zadáním a odesláním těchto údajů klient jako subjekt osobních údajů ("subjekt") uděluje dobrovolně obchodní společnosti SOLUCION s.r.o. se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 058 83 792, společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 98396, jako správci ("správce") ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů pomocí manuálních a automatizovaných prostředků ve vlastním informačním systému správce v rozsahu údajů uvedených ve formuláři za účelem zasílání nabídek služeb správce.

Souhlas se uděluje na dobu trvání účelu, pro který byl tento souhlas udělen, nejméně však na dobu 10 let od udělení tohoto souhlasu, a v případě uzavření správcem zprostředkovaného smluvního nebo jiného smluvního vztahu mezi mnou a finanční institucí po celou dobu trvání takového vztahu. Souhlas platí do jeho odvolání subjektem. Subjekt může souhlas kdykoli odvolat zasláním odvolání na e-mailovou adresu správce info@solucion.cz popř. písemně prostřednictvím doporučeného dopisu, zaslaného na sídlo správce, jemuž je odvolání souhlasu určeno. Subjekt může dále požádat správce o informaci o zpracování osobních údajů o jeho osobě nebo o jejich opravu, v případě podezření na zpracovávání osobních údajů správcem v rozporu s ochranou soukromého života subjektu nebo se zákonem může požádat správce o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu a může se s takovým podnětem obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení k závaznosti informací

Není-li výslovně uvedeno jinak, modelové příklady, kalkulace a výpočty ve všech kalkulačkách na tomto webu jsou orientační a nejsou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv jiným právním jednáním SOLUCION s.r.o., a to bez ohledu na jeho obsah či označení; pokud kterákoliv část tohoto webu vykazuje obsahové náležitosti některého z uvedených nebo jakéhokoliv jiného právního jednání SOLUCION s.r.o., je výhradně právně nezávazným informativním sdělením, i pokud tak není zvlášť označena.

Zásady používání souborů cookies

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.


Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2017

POJĎME DÁT OBORU FINANCÍ PROFESIONALITU

Vzhledem k velkému rozmachu MLM společností
se rapidně snížila kvalita poskytovaných služeb a odbornost makléřů,
pojďme společně razit trend odborníků, profesionality a spokojených klientů.

Profil zkušeného experta

Mám zkušenosti z banky nebo finančně poradenské společnosti. Chci se zaměřit na financování bydlení, mám minimálně velmi slušné základy, které plánuji i nadále prohlubovat a budu/jsem skutečným odborníkem na danou oblast.

K bydlení jsem již pomohl několika lidem, rád hledám kreativní řešení a mám výborný pocit z dobře odvedené práce.

Chci být za svoji odbornost adekvátně ohodnocen a vymanit se z dělení odměny napříč společností.

Potřebuji své místo v kanceláři, příjemný kolektiv a profesionální zázemí podporující mé dovednosti. Odvděčím se svým férovým přístupem, odborností a samostatností, jelikož to je přesně to, co ode mne klienti očekávají.

Našel jsi se v našem příběhu?

Profil Pracovitého absolventa

Zajímá mě oblast financování bydlení, mám minimálně SŠ zakončenou maturitní zkouškou. Svým budoucím klientům chci vytvářet nejlepší řešení, které jim ušetří spoustu peněz a starostí týkající se financování vlastního bydlení.

Jsem si vědom, že odpovědnost za navržené řešení vyžaduje být odborníkem v dané oblasti, k čemuž se dopracuji průběžným vzděláváním s podporou odpovědné osoby.

Ačkoliv stojím teprve na počátku cesty, věřím, že moje pracovitost a píle nahradí pomalejší start v této oblasti.

Budu mít flexibilní pracovní dobu, možnost výběru ze všech finančních institucí, oporu v zádech a vše, co potřebuji k dosažení úspěchu v osobní i profesní rovině.

Našel jsi se v našem příběhu?

Souhlasím s VOP.
doc
Souhlasím s VOP.
doc
Rádi pomůžeme i s vaším bydlením! Volejte +420 773 150 399 nebo Napište zprávu